Sözlükte "nicel" ne demek?

1. Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili bulunannicel

Nicel kelimesinin ingilizcesi

adj. quantitative